Jméno:  
Heslo:  
Registrace 

mikroforum.cz, redakční systém

Informace

K dnešnímu dni je na účtě 10 Kč


      
Kontakt

TopList-mikroforum.cz

TOPlist

Varginha, Brazílie
Varginha, Brazílie - 1996

    Varginha je město v Brazílii ve státě Minas Gerais. Hlavní řetězec událostí se odehrál v severní části tohoto města v době mezi 20. až 22. lednem roku 1996.

    Okolo půlnoci z 19. na 20. ledna 1996 systém "NORAD" - North American Air Defense Command ( Velení severoamerické vzdušné obrany) kontaktuje své brazilské kolegy obdobného zařízení "CINDACTA" - Centro Integrado de Defesa Aerea Controle de Trafego Aereo (Velitelské centrum vzdušné obrany a kontrola leteckého provozu státu Brazílie). "Upozorňujeme vás," sděluje NORAD, "že ve vašem vzdušném prostoru jsme zjistili výskyt objektu UFO. Pohybuje se v klesající tendenci a podivně manévruje přes jižní část brazilského státního depártmentu Minas Gerais...." Dne 20. ledna 1996 okolo 01.30 hodin farmářská dvojice Augusta a Eurico Roddrigues byli vzbuzení velkým hlukem, který byl způsoben splašenými stády farmářských krav.

     Poté, když vyhlédli z okna ven s údivem zjistili co bylo příčinou tohoto neobvyklého "hnutí" mezi stády. Konečně nechme promluvit samotné svědky. "Bylo to podivné. Nikdy v životě jsme nic podobného neviděli. V nevelké výšce nad zemí se pohyboval zcela tiše bez světel objekt, jehož tvar nelze přirovnat k žádnému klasickému designu pozemských letounů. Viděli jsme, že se celý nějak divně otřásá. Pak, než nám zmizel z dohledu, jsme spatřili jakousi mlhu či kouř, který z tohoto objektu neustále vycházel. Objekt neustále klesal." Farma tohoto manželského páru je umístěna v tzv. "kávové" oblasti asi 10 kilometrů severozápadně od města Varginha. Tedy uprostřed mezi městy Varginha a Tres Coracoes. Farmářský dům se nachází u okraje silnice. Má se za to, že uvedený UFO objekt havaroval v době mezi 1.30 hodin až 5.00 hodin v noci dne 20. ledna 1996.

    Mezi parkem "Jardim Andre" a údajným místem havárie se nachází část zalesněné oblasti. Pro lepší orientaci v místě je třeba říci, že "Jardim Andre" je vlastně jakási předměstská část Varginhy, kde se nachází množství domů teprve ve výstavbě. Nachází se zde také travnatý svah směrem k zalesněné části tohoto prostoru. Jedním z prvních který se setkal s podivuhodným tvorem byl vysokoškolák Hildo Lucio Galdino - 20 let starý muž. Ten sdělil, dvěma z týmu vyšetřovatelů tohoto případu panu Ubirajaru Franco Rodriguesovi a panu Vitorio Pacaccinimu, že dne 20. ledna okolo 08. 00 hodin ráno otvíral okno v koupelně ve svém bytu, když uviděl podivnou bytost. Tuto bytost popsal jako 4 až 5 stop vysokou postavu bez vlasů, mající velké ruce opatřené dlouhými prsty. Nejvíce ho však na tomto tvoru zarazila nápadně tmavá jakoby olejnatá hnědá kůže. Máme-li být přesní pak musíme ovšem zmínit, že již okolo 7.00 hodin 20. ledna 1996 místní požární sbor zaznamenal několik telefonických hovorů s tím, že v severní části parku Jardim Andere se pohybuje nějaké divné zvíře. Tak i v 9.00 hodin seržant požární stanice zaznamenal na toto téma další telefonát. Když čtyři hasiči dorazili na požadované místo žádný pohyb podivného zvířete nezaregistrovali, ale světě div se, místo toho v dané lokalitě narazili na příslušníky armády! Po prvotním kontaktu těchto složek jeden z hasičů volá na základnu svému veliteli panu mjr. Macielovi. Tento telefonický rozhovor byl zadokumentován a později i zajištěn. Co bylo předmětem rozhovoru? Zhruba řečeno, hasič naléhavě žádá svého nadřízeného, aby se urgentně dostavil na inkriminované místo do parku "Jardim Andere", jelikož situace je daleko komplikovanější nežli se původně zdálo a o podrobnostech nemůže telefonicky hovořit. Dost podivný postup v případě odchycení "pouhého zvířete" nemyslíte ? Když major dorazil na místo okolo 10.30 hodin k odchycení EBE (extraterrestrial biological enitita) již bylo realizováno. Došlo k tomu pomocí sítě na divoká zvířata a pomocí rukavic. Byla zde však vážná obava z možného radioaktivního záření. Tato sekvence případu je však pikantní tím, že samotnému odchycení byla přítomna celá řada svědků, většinou z řad místní obyvatel včetně dětí, které na uvedenou bytost dokonce házeli kameny. Je zadokumentováno, že EBE se krčil v křoví u cesty a byl zcela evidentně v apatickém stavu přičemž vydával zvuky, které by se daly nejvíce přirovnat bzučení, které vzniká při rojení včel nebo vos. Přesná adresa, kde došlo k již zmiňovanému odchytu EBE je: Rua Suecia 3, Jardim Andere. Následně byl EBE umístěný do dřevěné bedny s bílým plachtovým krytem a odtransportován armádním kamionem. Naskýtá se otázka kteří hlavní aktéři byli přítomni popisovanému odchycení EBE. A i zde máme poměrně přesné informace. Na místě, jak již bylo řečeno, se nacházeli příslušníci armády a místního hasičského sboru.

    - podplukovník Olimpio Waderley - šéf operací
    - poručík Tibério
    - kapitán Ramiréz
    - důstojník Pedrosa - příslušník brazilské armádní špionážní skupiny "S-2"
    - řidiči nákladního vozidla z "ESA" (vojenská škola umístěná asi 25 km od Varginhy ve městě Tres Coracoes)
    - desátník Cirilo
    - voják Vassalo
    - voják De Mello
    - později se na místě nacházel i major Maciel
    - z civilních svědků např. Henrique Jose da Silvu

    Před tím nežli došlo k samotnému odchytu mnoho svědků registrovalo sled podivných událostí. Jeden muž z Varginhy (právník), bývalý voják, odsvědčil, že viděl dvě vojenská letadla, která identifikoval jako F-5 letící ve velmi nízké výšce. Je zajímavé, že jako bývalý voják si všiml, že tato letadla neletěla v normální formaci, ale v útočné formaci! Tento muž také odsvědčil pohyb armádního kamionu se sedmi vojáky v zelených polních uniformách na inkriminovaném místě blízko lesa, kde došlo k odchycení EBE. Jak si pozorný čtenář zajisté všiml, doposud jsme v našem případu hovořili pouze o jednom EBE. Výpověďmi dalších svědků se nám však celý případ začíná dobře komplikovat. Proč ? Jeden z přátel již jmenovaného právníka - bývalého vojáka, který se v inkriminované době nacházel na jiném místě ve jmenované lokalitě si všiml, že někteří vojáci vešli do místního lesíka poblíž nám již známého parku "Jardim Andere". Poté zaregistroval jak se z lesa ozvalo několik výstřelů. Následně spatřil skupinu těch samých vojáků vycházejících z lesíka, přičemž tito nesli dva velké vojenské vaky. Jeden vak byl zcela nehybný, ale v druhém registroval zcela zřetelné pohyby. Nyní pozor. Další svědecký zdroj, který se v této fází vývoje události nacházel zcela náhodně v lese popisuje jak skupina vojáků v již uvedeném lesíku zaútočila na dvě bytosti, které se schovávali v lesním porostu. Přesně popsal jak jeden z vojáků třikrát vystřelil do hrudní partie těla jednoho EBE, přičemž bytost na místě zkolabovala. Zhroutila se na zem a nejevila známky života. Když toto viděla druhá bytost EBE vyloudila prý příšerný skřek, zastavila se a vůbec nekladla odpor. A zde se naskýtá otázka postupu ze strany vojáků. Bylo nutné zabíjet! Později byla střelná zbraň identifikována jako "FAL-TYPE" ( FAL - Fuzil Automatico Leve - Lehka automatická puška). Podle nezávislých zdrojů jádro celé akce proběhlo dne 20. ledna 1996 v době od 10. 00 hodin do 11.00 hodin. A podle složeného dějového sledu šlo o dvě paralelní akce. Jedné byli účastni vojáci s hasičským sborem, kteří chytili živého EBE v prostoru parku. Druhá akce proběhla za účasti vojáků v přilehlém lesíku, kde byl také registrován již zmiňovaný útok na dvě bytosti EBE. V průběhu vyšetřování bylo zjištěno, že živí i mrtví EBE byli poté odvezeni do objektu "ESA" ( Escola de Sargento das Armase - vojenská škola ve městě Tres Coracoes. Celkový součet, který vychází ze zjištěných dostupných informací nás informuje, že bylo zajištěno celkem 8 bytostí EBE! Z nich jedna zahynula v průběhu samotné operace, 2 bytosti byli zraněné z nichž jedna později na následky zranění zemřela a 5 bytostí zůstalo na živu !!! Nám již známý svědek "právník" dále sděluje, že si velmi dobře všiml několika osob v civilních oděvech, které se v době operace pohybovali mezi vojáky v uniformách. Podle všeho by mělo jít o agenty "S-2" (Brazilian Army Secret Service - Brazilská armádní špionážní služba).

    Dne 20. ledna 1996 (dobře si všímejte časové kontinuity - doposud popisované události končí někdy okolo 11.00 hodin dopoledne tohoto dne) okolo 15.30 hodin odpoledne tři dívky - dvě sestry Liliane Fatima Silva(16), Valquiria Fatima Silva (14) a jejich přítelkyně Katia Andrade Xavier (22) šly po jedné z četných cest parku "Jardim Andere". Zhruba uprostřed parku Liliane Fatima pohlédla na levou stranu a zakřičela. V těsné blízkosti špalíru staré garáže spatřila podivného tvora se třemi výčnělky na hlavě, tmavou jakoby naolejovanou kůží, který když jmenovaná dívka vykřikla si přidřepl k zemi.

    Je zcela zřejmé, že se jednalo o stejnou bytost ve vztahu k událostem z dopoledne stejného dne!! Podívejme se co vypráví o tomto setkání dívka v brazilském časopisu "Isto E": "Byla to hrozná bytost s dlouhýma rukama. Když jsem vykřikla bytost na mne pohlédla a přidřepla si k zemi. Viděla jsem obrovské červené oči. V žádném případě to nebyl člověk", hovoří Vaquiria Fatima. "Ta věc byla zcela tiše, nevydávala žádný zvuk. Koukala na nás a mírně pohybovala hlavou. Poté jsme všichni utekly". O čtyřicet minut později matka Liliany a Valquirii, paní Luiza Helena Silvová (38) se šla do parku podívat co její děti tak vystrašilo (její manžel Jose Lopez da Silva byl v té době v zaměstnání). Matka však již v parku nic nenašla. Pouze na místě kde byl dětmi nalezen EBE cítila podivnou vůni, kterou přirovnala k amoniaku. O této vůni bude ještě později řeč.

    Profesor harvardské univerzity a známý specialita na problematiku tzv. "únosů mimozemskými bytostmi" pan dr. John Mack na konci května 1996 nahrál rozhovor s výše uvedenými dívkami. Dr. Mack poté prohlásil: "Vsadil bych svoji kariéru na to, že příběh těchto dívek je pravdivý".


Aktualizováno:   18.05.2012 - 14:28:58